Projenin genel hedefi; Depremden etkilenen toplulukların insana yakışır yaşam koşullarına ulaşmalarına, gıda, hijyen, eğitim gibi temel ihtiyaçlarını gidermelerine ve iyilik hallerinin artırılmasına destekte bulunmaktır.

Bu kapsamda Hatay’da çeşitli çadır ve konteyner kentlerde yetişkinler, ebeveynler ve çocuklarla psiko-sosyal destek aktiviteleri gerçekleştirilmekte, grup ve bireysel danışmanlık destekleri sağlanmaktadır. Depremin olumsuz etkilerinden kaynaklı ihtiyaç duyulan kadın ve bebek hijyen kitlerinin dağıtımları da gerçekleştirilmektedir.

Aynı zamanda gezici çocuk dostu alan ile çocukların yaşadığı olumsuz deneyimlerle başa çıkma kapasitelerini geliştirici aktiviteler düzenlenmektedir.

Program

Afet ve Acil Yardım Programı

Faaliyet Alanları

Koruma
Afet ve Acil Yardım

Projenin Yürütüldüğü Şehirler

Hatay

Durum

Tamamlandı

Diğer Projelerimiz