Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi

Genel hedefi, mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak olan projenin amacı, ulusal ve yerel kapasiteyi güçlendirmek ve risk altındaki çocuklara ve ailelerine hizmet sağlamaktır. Bu kapsamda Haziran 2021 tarihinde başlayan projede yaz dönemi yaygın eğitim faaliyetleri, kış döneminde ise örgün eğitim faaliyetleri devam etmektedir. Proje kapsamında Çok Aşamalı Müdahale Sistemi (ÇAMS) geliştirilmiştir.

ÇAMS kapsamında risk altındaki çocukların tespit edilerek eğitime yönlendirilmesi sağlanarak aynı zamanda okuldan uzaklaşma nedenleri tespit edilmekte, farklı proje illerine gittiği tespit edilen çocukların ilgili proje illerindeki saha ekiplerine transferleri gerçekleştirilerek, mevsimlik tarım döngüsü içerisinde eğitime erişimlerinde devamlılıkları hedeflenmektedir.

Bunlara ek olarak çocuklara ve ailelere eğitimler verilmekte ve eğitime erişimi desteklemek ve aileleri çocuk işçiliği konusunda farkındalığa teşvik etmek amacı ile ayni destekler sunulmaktadır. Mevsimlik tarım işçiliği alanındaki diğer önemli aktörler olarak üreticiler ve tarım iş aracılarına yönelik de eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmekte, tarım iş aracıları sertifikalandırılmaktadır. 2719 çocuğa yönelik Hijyen, Sağlık ve Güvenlik Eğitimleri verilirken, Genel Aile Eğitimleri ile toplam 753 aile bireyine ulaşılmış ve 400 aile bireyine alışveriş kartı verilmiştir.

307 aile bireyi İş Sağlığı Güvenliği eğitimine katılım sağlamıştır. Adana, Mersin, Hatay ve Şanlıurfa illerinde toplamda 212 tarım iş aracısı eğitimlerinin ardından sertifikalarını almışlardır. Saha çalışmaları kapsamında göç alan illerde 1141 hane ziyareti ile 2977 çocuk tespit edilmiş, bu çocukların 2890’ıörgün ve yaygın eğitim faaliyetlerine yönlendirilmiştir. Göç veren illerde 1671 hane ziyareti gerçekleştirilerek, 4881 çocuk tespiti gerçekleştirilmiş, bu çocuklardan 1095’i eğitim faaliyetlerine yönlendirilmiştir. Hane ziyaretleri, okul görüşmeleri ve takip aramaları ile toplam 6056’den çocuk izleme sistemine dahil edilmiştir.

Proje faaliyetleri çerçevesinde çocuklara yönlendirme ve danışmanlıklar kapsamında beslenme, kırtasiye materyalleri ve kıyafet kiti desteği sağlanmıştır. Eğitime erişimin arttırılabilmesi için, servis ve yemek destekleri sunulmuştur. Proje faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve çok yönlü müdahaleyi etkin kılmak adına yerel paydaşlar ile faaliyetler başlamadan önce toplantılar gerçekleştirilmiştir. Yereldeki paydaşları proje hakkında bilgilendirmek ve ortak noktada hareket etme üzerine il müdürlükleri, okul müdürlükleri, muhtarlar ve tarım iş aracıları ile koordinasyon toplantıları düzenlenmiştir.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Çalışma Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi iş birliğinde yürütülen, Avrupa Birliği (AB) kaynaklarıyla finanse edilen ve uygulama ortağı olduğumuz “Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi” 13 şehirde devam etmektedir.

Program

Çocuk Hakları Programı

Faaliyet Alanları

Eğitim
Koruma
Su,Sanitasyon & Hijyen (WASH)
Afet ve Acil Yardım

Donör Kuruluş

Avrupa Birliği (AB)

Başlangıç Tarihi

1 Ekim 2020

Projenin Yürütüldüğü Şehirler

Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Mersin, Hatay, Ankara, Konya, Malatya, Ordu, Bursa, Düzce

Durum

Devam Ediyor

Proje Dokümanları

Diğer Projelerimiz