Mevsimlik tarımda fındık hasadında çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik ulusal ve yerel kapasite güçlendirilmesi, mevsimlik fındık hasadının olduğu alanlarda doğrudan müdahale mekanizmalarının uygulanması veya yagınlaştırılması, mevsimlik tarımda fındık hasadında çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılmasına ilişkin, ulusal ve yerel paydaşlar, tedarik zinciri aktörleri ve kamuoyunda farkındalık yaratması projenin temel çıktılarını oluşturmaktadır.

Bu kapsamda risk altındaki çocuklar için tespit, (eğitime) yönlendirme ve izleme faaliyetleri yürütülmekte, aileler ve çocuklar için farkındalık eğitimleri gerçekleştirilmektedir. Çocukların eğitime devam edebilmesi konusunda çeşitli eğitim destekleri sunulmaktadır. 5 İlde (Trabzon, Samsun, Zonguldak, Şanlıurfa, Ordu) devam eden proje, Samsun, Ordu, Trabzon ve Zonguldak illerinde yaygın eğitim kapsamında faaliyet gösterirken, Şanlıurfa ilinde izleme faaliyetleri yürütülmektedir. Temmuz-Eylül 2021 tarihlerinde Trabzon ve Zonguldak illerinde 455 çocuk tespit edilerek proje faaliyetleri kapsamında açılan yaygın eğitim kurumu olan Sosyal Destek Merkezlerine yönlendirilmiş; servis, gıda ve kırtasiye desteği alarak yaz dönemi yaygın eğitim faaliyetlerinden faydalanmışlardır.

Belirtilen tarihlerde faaliyetlere katılan bu çocuklar Kişisel Hijyen, Sağlık ve Güvenlik Eğitimi almışlardır. Mevsimlik tarım işçisi ailelerden 217 kişi çocuk işçiliğiyle mücadele ve eğitimin önemi üzerine farkındalık faaliyetlerine dahil olmuşlardır.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Çalışma Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi iş birliğinde yürütülen, FERRERO kaynaklarıyla finanse edilen ve uygulama ortağı olduğumuz “Mevsimlik Tarımda Fındık Hasadında Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Sona Erdirilmesi Projesi” 5 şehirde devam etmektedir.

Program

Çocuk Hakları Programı

Faaliyet Alanları

Eğitim
Koruma
Su, Sanitasyon & Hijyen (WASH)
Afet ve Acil Yardım

Donör Kuruluş

FERRERO

Başlangıç Tarihi

1 Kasım 2020

Projenin Yürütüldüğü Şehirler

Trabzon, Samsun, Zonguldak, Şanlıurfa, Ordu

Durum

Devam Ediyor

Proje Dokümanları

Diğer Projelerimiz