Neler Yapıyoruz?

Neler Yapıyoruz?

ÖNLEYİCİ FAALİYETLER
Önleyici, eğitici, geliştirici ve destekleyici faaliyetler ve aktiviteler gerçekleştiriyoruz.

KAPASİTE GÜÇLENDİRME
Gençlerin ve çocukların kendilerine yetebilir hale gelmeleri için kapasite güçlendirme programları geliştiriyoruz.

KORUYUCU HİZMETLER
Koruyucu, önleyici, destekleyici ve geliştirici hizmetlere erişimi kolaylaştıracak yönlendirme faaliyetleri gerçekleştiriyoruz.

FARKINDALIK ÇALIŞMALARI
Genel Aile Eğitimi, Sağlık Güvenlik Eğitimi, Çocuk Hakları Eğitimi, vb. eğitimler başta olmak üzere aile ve her bir aile bireyine yönelik farkındalık arttırıcı eğitim ve faaliyetler düzenliyoruz.

İnsanlığın yüksek yararı için çalışacak gönüllüler arıyoruz!