Türkiye’deki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi

Proje’nin genel hedefi, Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Ulusal Programı (2017- 2023) doğrultusunda En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin (EKBÇ) ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda risk altındaki çocuklar için tespit, (eğitime) yönlendirme ve izleme faaliyetleri yürütülmekte, üreticiler, aileler ve çocuklar için farkındalık eğitimleri gerçekleştirilmektedir.

Çocukların eğitime devam edebilmesi konusunda çeşitli eğitim destekleri sunulmaktadır. 6 İlde (Şanlıurfa, Ordu, Sakarya, Düzce, Giresun, Samsun) yürütülen proje, Ordu, Sakarya, Düzce, Giresun, Samsun illerinde yaygın eğitim kapsamında faaliyet gösterirken, Şanlıurfa ilinde izleme faaliyetleri yürütülmektedir. Haziran 2021 tarihi itibariyle başlayan faaliyetler kapsamında 1456 çocuk tespit edilerek yaygın eğitim kurumlarına yönlendirmeleri gerçekleştirilmiştir.

Yönlendirme yapılan çocukların tamamı eğitim süreleri boyunca gıda desteği almıştır, 793 çocuk ise servis hizmetinden yaralanmıştır. Gerçekleştirilen eğitimler, ayrıca dağıtılan kırtasiye ve hijyen kitleri ile desteklenmiştir. Mevsimlik tarımda çocuk işçiliğini önleme üzerine önemli aktörler olan aileler için düzenlenen farkındalık ve bilgilendirme oturumlarına 695 aile üyesi katılmıştır. Bir diğer önemli aktörler olarak 358 bahçe sahibiyle ve 53 tarım iş aracısı ile çocuk işçiliği bilgilendirme oturumları gerçekleştirilmiştir.