Projenin genel hedefi; Depremden etkilenen toplulukların insana yakışır yaşam koşullarına ulaşmalarına, gıda, hijyen, eğitim gibi temel ihtiyaçlarını gidermelerine ve iyilik hallerinin artırılmasına destekte bulunmaktır.

Bu kapsamda Hatay’da çeşitli çadır ve konteyner kentlerde yetişkinler, ebeveynler ve çocuklarla psiko-sosyal destek aktiviteleri gerçekleştirilmekte, grup ve bireysel danışmanlık destekleri sağlanmaktadır. Depremin olumsuz etkilerinden kaynaklı ihtiyaç duyulan kadın ve bebek hijyen kitlerinin dağıtımları da gerçekleştirilmektedir.

Aynı zamanda gezici çocuk dostu alan ile çocukların yaşadığı olumsuz deneyimlerle başa çıkma kapasitelerini geliştirici aktiviteler düzenlenmektedir.

Türkiye’de Depremden Etkilenen Nüfuslara Psiko-Sosyal Destek ile Topluluk Dirençliliğinin Güçlendirilmesi Projesi

Afet ve Acil Yardım Programı
  • Projenin Yürütüldüğü Şehirler
  • Hatay
  • Durum
  • Devam Ediyor