Yapı ve Yaşam Koşullarının İyileştirilmesi Programı

  • Program kapsamında “insana yakışır iş koşulları aynı zamanda insana yakışır yaşam standartlarının sağlanmasıyla mümkündür” bakış açısı esas alınarak, insan hakları ihlallerinin önlenmesi hedeflenmektedir.

  • İnsan hakları temel odak alınarak, özellikle mevsimlik tarım işçisi ailelerin ve çocuklarının temel barınma, beslenme ve gelişim gibi ihtiyaçlara erişimlerine engel koşullar ortadan kaldırılmaktadır.

  • Aile ve çocuğun insana yakışır bir ortamda yaşamasının desteklenmesi amacıyla tuvalet, banyo, işçi evleri vb. fiziki yapı destekleri ve iyileştirme faaliyetleri sunulmaktadır.

  • Üretici ve bahçe sahipleri başta olmak üzere tüm aktörlere bu yolla çocuk işçiliği ile mücadele, iş yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve insana yaraşır çalışma koşulları vb. birçok farkındalık eğitimleri de verilmektedir.

İNSANLIĞIN YÜKSEK YARARI İÇİN ÇALIŞACAK GÖNÜLLÜLER ARIYORUZ!

“Gönüllü Başvurusu” bağlantısına tıklayarak bilgilerinizi kaydedebilirsiniz.