Çocuk Hakları Programı

Psikososyal Destek (PSS) Aktiviteleri Devam Ediyor!

Her çocuk özeldir!

Flag: Turkey on Apple iOS 16.4

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Çalışma Genel Müdürlüğü (@cgm_csgb) ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi (@ilo_turkiye) işbirliğinde yürütülen, Avrupa Birliği (AB) kaynaklarıyla finanse edilen ve uygulama ortağı olduğumuz “Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi” kapsamında Hatay Kırıkhan’da Mevsimlik Tarım İşçisi Ailelerin Çocukları ve İlkokul-Ortaokul öğrencileri ile Psikososyal Destek (PSS) Aktiviteleri gerçekleştirilmiştir.

Psikolog gözetiminde toplam 78 çocukla 3 farklı okul ve bölgede yapılan PSS aktiviteleri ile çocukların eğitimi ve bilişsel gelişimleri desteklenmiştir. Aynı zamanda boyama ve mendil kapmaca gibi oyunlar oynatılarak çocukların keyifli zaman geçirilmesi sağlanmıştır.

Flag: United Kingdom on Apple iOS 16.4

In Hatay province, Kırıkhan district, psychosocial support (PSS) activities were carried out for seasonal agricultural worker families’ children and primary and secondary school age children within the scope of the Elimination of Child Labour in Seasonal Agriculture Project that carried out by in collaboration with General Directore of Labour of Ministry of Labour and Social Security and International Labour Organization (ILO) Office for Türkiye, and financed by European Union (EU) resources, and implementing partnering by our Association.

Through PSS activities conducted by psychologists, 78 children from 3 different regions and schools were tried to be supported educationally, and cognitively. On the other side, games were played to make them joy.