Türkiye’de Fındık Tedarik Zincirinde Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Model Projesi
% 70

Devam Ediyor

Türkiye’de Fındık Tedarik Zincirinde Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Model Projesi

Proje Tarihi: 2021-2021

Proje Partneri: Save the Children International (SCI)

Proje İlleri: Ordu, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana

Proje Amaçları:

Tedarik Zinciri aktörlerinin izlenebilirliğinin sağlanması,

Mevsimlik tarım işçi ailelerin çalışma risklerinin tespit edilmesi,

Mevsimlik tarım işçi aile çocuklarının eğitime erişimlerinin sağlanması,

Mevsimlik tarım işçi aile çocukları için yaz okullarının açılması,

Üretici ve tarım iş aracılarının çocuk işçiliği alanında farkındalıklarının arttırılması,

Mevsimlik tarım işçilerinin hassasiyet eğitimleri ile birlikte insana yakışır iş prensibi hakkında farkındalık düzeylerinin arttırılması