Tarım Aracılarının Veri Tabanı Oluşturulması Ve Farkındalık Oluşturma Yöntemi İle Çocuk İşçiğilinin Sonlandırılması Projesi
% 100

Tamamlandı

Tarım Aracılarının Veri Tabanı Oluşturulması Ve Farkındalık Oluşturma Yöntemi İle Çocuk İşçiğilinin Sonlandırılması Projesi

Proje Tarihi: 2017-2018

Proje Partneri: Fair Labor Association

Proje İlleri: Ordu, Düzce, Sakarya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin

Proje Amaçları:

Mevsimlik tarım işçilerinin kayıt altına alınması,

İşçilerin yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi,

Çocuk işçiliğinin sonlandırılması,

Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Tarım İş Aracılarının sözleşmeli çalışması,

Tarım iş aracılarının belgeli çalışması,

Tedarik zincirinin izlenebilirliği ve sürdürülebilirliğinin sağlanması